us-economy-news
">

اقتصاد مهم‌تر است یا سیاست؟

پیش‌بینی آنچه در فردای ۹ نوامبر ۲۰۱۶ اتفاق می‌افتد بسیار دشوار است اما می‌توان ارزیابی کرد که در بازارهای اقتصادی و بورس چه روی خواهد داد. برای ارزیابی واکنش بازارها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تو...