1363136864732
">

فروپاشی میراث هوگو چاوز

ونزوئلا با بیشترین ذخایر نفتی اکنون غرق در بحران‌های اقتصادی و سیاسی است. رکود اقتصادی وضع را به جایی رسانده است که نیکلاس مادورو حتی به سختی می‌تواند کرسی ریاست جمهوری را حفظ کند. اوضاع وخیم اقتصادی...
chavez2
">

کابوس نسخه ونزوئلایی پوپولیسم

قیمت‌های بالای نفت برای سال‌ها رونق اقتصادی را برای ونزوئلا به ارمغان آورده رشد اقتصادی حاصل از آن بسیاری از چپ‌های کلاسیک را امیدوار کرده بود که سرانجام توانستند الگویی موفق برای مدیریت اقتصادی و اج...