وزرا
">

وزرای تازه در راه پارلمان

سرانجام پس از قریب به سه ماه پس از تشکیل دولت دوازدهم وزرای جدید نیرو و علوم با معرفی رییس جمهور راهی پارلمان خواهند شد. رای نیاوردن بی‌طرف از مجلس معتدل دهم در شرایطی رخ داد که قریب به اتفاق ناظران ...
میدانی1
">

جامعه نسبت به مسائل آب حساس شده است

اگرچه بخش عمده‌ای از بحران آب در کشور، ریشه در مدیریت نامتوازن آب در چند دهه گذشته دارد، اما در سال‌های اخیر تلاش شده که این مدیریت بر مبنای اصول توسعه پایدار و با مشارکت همه نهادهای تاثیرگذار ذیل شو...