سیدعلی+مدنی+زاده
">

حالا وقت «دعوا» نیست

اولویت اقتصادی دولت دوازدهم کدام است؛ یا این اولویت چه باید باشد؟ مدت‌هاست که اقتصاددان‌ها، کارشناسان و سیاست‌گذاران از چالش‌هایی می‌گویند که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، چالش‌هایی که به ابرچالش معر...
1739774_247
">

تلاش برای تجهیز منابع مالی

دولت دو جهت‌گیری را به‌صورت توأمان در اقتصاد كشور مدنظر دارد. دولت به طور همزمان توسعه صنعت نفت و عدم اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی را دنبال می‌كند. در اقتصاد مقاومتی نیز بر این دو موضوع تاكید ش...
خوش-چهره
">

پیوند ناگسستنی نظام بانکی کشورهای پیشرفته با بازار کار...

مهم‌ترین مساله درباره بحث کارآفرینی و موانع پیش روی آن عدم درک مفهومی از این واژه است چون این واژه اگرچه قدمت ۱۰۰ ساله دارد و نخستین بار توسط جوزف انترو پرونر، اقتصاددان معروف آلمانی در سال ۱۹۱۱ مطرح...