بیکاری
">

تولید، زیربنای اشتغال است

سال‌هاست که در کشور همه از مشکل بیکاری صحبت می‌کنند، اما مساله این جاست که چرا مشکل بیکاری تاکنون حل نشده است؟ در این زمینه با تعدادی از فعالان بخش خصوصی گفت‌وگویی انجام شد که در ادامه با هم می‌خوانی...
مهدی-معصومی
">

هزینه های سرمایه گذاری بالاست

مهدی معصومی اصفهانی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران اظهار داشت: مشکلات اقتصادی زیاد است و وقتی کنار هم قرار می‌گیرند تحمل آن برای بنگاه‌داران سخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین موارد این است که بازار ...