287285_468
">

هاشمی پسر در موضع ریاست

همزمان با انتخاب شهردار تهران و در آستانه تشکیل رسمی شوراهای پنجم، محسن هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رییس شورای شهر پنجم از سوی اعضای این شورا برگزیده شد. محسن هاشمی رفسنجانی فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله هاش...
336a727f-a687-42ea-891e-020ec6b105e3
">

تحولات تازه در انتظار مدیریت شهری؟

شهر تهران بار دیگر در معرض آسیب شناسی و طرح نکات ریز و درشت قرار گرفته و مسائل و بحران های آن مورد توجه عموم مردم واقع شده است. دلیل این اتفاق هم روشن است: فرارسیدن انتخابات شوراها و ثبت نام حدود سه ...