139405302102436835927524
">

شرکت‌های صادراتی توانمند حلقه مفقوده بازار صادرات...

صادرات محصولات غیر نفتی بسیار برای کشور حائز اهمیت است، زیرا برای کشور ارزآوری دارد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی توجه دولت را به این موضوع معطوف می‌کنند. در ادامه با تعدادی از فعالان بخش خصوصی در این ...
محمدرضا-شهیدی
">

عوامل داخلی و خارجی

محمد رضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: مشکلاتی که باعث تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود به این دوره و زمان کوتاه برنمی‌گردد. به‌گونه‌ای که کارخانه آزمایش ۸ سال پیش تعطیل شد. در...