139405302102436835927524
">

شرکت‌های صادراتی توانمند حلقه مفقوده بازار صادرات...

صادرات محصولات غیر نفتی بسیار برای کشور حائز اهمیت است، زیرا برای کشور ارزآوری دارد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی توجه دولت را به این موضوع معطوف می‌کنند. در ادامه با تعدادی از فعالان بخش خصوصی در این ...
فقر
">

فقر مطلق چگونه ریشه کن می‌شود؟

یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور فقر است که دولت دوازدهم در شعارهای انتخاباتی خود به ریشه کن کردن فقر مطلق اشاره داشت که باید هر چه سریع‌تر اقداماتی برای برطرف کردن این مشکل صورت پذیرد. در این زم...
100
">

ترامپ برجام را به‌هم نمی‌زند

به‌طور کلی هرچند رییس‌جمهور در آمریکا از قدرت برخوردار است اما سیاست‌های آمریکا را تنها رییس‌جمهور این کشور تعیین نمی‌کند بلکه بعضی از مصوبات مجلس نیز می‌تواند محدودیت‌هایی را در این مسیر ایجاد کند. ...