753602_208
">

آسیب‌شناسی رفتار اقتصادی صندوق‌ها

امروز نزدیک به ۲۴ صندوق بیمه‌ای و درمانی در ایران وجود دارد که بیشتر این صندوق‌ها، تعهدات بلند‌مدت یعنی بازنشستگی را به عهده دارند و هم برخی از این صندوق‌ها به‌عنوان یک تعهد کوتاه‌مدت به افراد تحت پو...
بازنشسته-(1)
">

تجربیاتی در راستای کارآمد سازی صندوق‌های بیمه‌ای...

در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و تعدادی از کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی سابق به اتحادیه اروپا پیوستند صندوق‌های بیمه‌ای آنها با بحران‌های بزرگی در اجرای تعهدات خود روبه‌رو و برای برون رفت از ا...
attach2014112960887388771
">

اهمیت جامعه کارگری در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی در حالی در دستور اجرای دستگاه‌ها قرار گرفته است که در بندهای ۲۴گانه سیاست‌های ابلاغی دراین زمینه بر اهمیت نیروی انسانی تاکید و به ارتباط مستقیم اقتصاد و عدالت اجتماعی اشاره داشته است ه...