18194_102
">

تضعیف‌کننده‌ها و تخریب‌ کننده‌های رشد اقتصادی...

از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر...
استکی
">

عدالت به مثابه برابری فرصت و قابلیت

«عدالت در دنیای ماهیان نباید به عالم انسانی نفوذ کند، آنجا جایی است که ماهیان بزرگ ماهیان کوچک را می‌بلعند و به‌ظاهر هیچ امر غیرعادلانه‌ای رخ نمی‌دهد». «آمارتیاسن» اقتصاددان شهیر هندی و برنده نوبل اق...
IMG_2839
">

راز سر به مهر رفاه در ایران

دولت دوازدهم در حالی تا چند هفته آینده دور جدید خود را با شعار حذف فقر مطلق آغاز می کند که دستاوردهای سیاست ها و عملکرد کابینه حسن روحانی در زمینه رفاه و تامین اجتماعی نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد...
وحید-خادمی-(2)
">

اصرار از دولت، انکار از منتقدان

دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید روی کارآمد و این وعده را به مردم داد که در سال‌های پیش رو مشکلات اقتصاد و معیشتی مردم بهبود یابد. امری که حالا پس از گذشت ۴ سال از روی کارآمدن دولت حسن روحانی پاسخ‌ها...
کمال-اطهاری
">

در جست‌و‌جوی ادبیات توسعه

در مورد سیاست های رفاهی دولت یازدهم ابهام های زیادی وجود دارد از یک سو طرح‌های بزرگ و جامعی در چهارسال گذشته اجرا شده است و از سوی دیگر گزارش‌های جهانی و ملی نشان از ثبات در وضعیت جامعه دارد. ثبات به...
روزبه-کردونی
">

۴ سال مشغول ترمیم سیاست‌های اشتباه گذشته بودیم...

یک بعد سیاست‌ها رفاهی، آسیب‌های اجتماعی است. آسیب‌های اجتماعی که برآمده از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی هستند بیش از هر حوزه دیگر از سیاست‌های رفاهی تاثیر می‌پذیرند. کاهش و حذف آن...