n3473415-5900279
">

توتال راهی برای شروعی تازه

بیش از ۱۴۰ سال از روزی که «میرزا ملکم خان‌» توانست امضای امتیازنامه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی را از ناصرالدین شاه بگیرد تا به امروز که توانسته‌ایم در شکل و فرمی نو قراردادی برای توسعه بخش فر...
506010_557
">

سفر نیویورک، فرصتی برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی...

مهم‌ترین چالش پیش روی دکتر روحانی عدم اجرای کامل محتویات برجام است یعنی اگرچه برجام با موفقیت به امضا رسید ولی بعد از آن مشکلاتی از سوی طرف‌ها ایجاد شد که تا حدودی تاثیرات را خنثی کرد و بعد از آنکه ب...
بیمارستان--قربانی-(26)
">

در انتظار آتیه درخشان

شرایط پسابرجامی اقتصاد ایران برای همه ناظران اقتصادی از جذابیت های بسیاری برخوردار است. با وجود آنکه شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار رکود اقتصادی وشاهد تلاش های دولت برای رونق دادن به اقتصاد داخلی است ا...
مهدی-قربانی-(1)
">

ابرقدرت ۲۰۲۵

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در حال برداشته شدن هستند و این کشور به خود مباهات می‌کند که در تلاش برای تبدیل شدن به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای متنوع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. پرسش اما ...
n3036592-4815573
">

راهکارهایی برای رونق اقتصادی

فعالیت تولیدی در ایران امروز برای رمق گرفتن با چند مانع جدی مواجه است. نخستین مانع محیط نامناسب کسب‌و‌کار در ایران است. در واقع چه در سیاست‌های مالیاتی‌مان که نگاه دولت صرفا درآمدی است نه تنظیم‌گرانه...
139502111252275677609344
">

سرمایه‌های خارجی به کدام سو می‌روند؟

رفت‌و‌آمد هیات‌های تجاری به ایران طی ماه‌های اخیر، فصلی تازه را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش روی کشور قرار داده؛ فصلی که می‌تواند نویدبخش عبور از تنگناهای مالی چندین ساله باشد. تمرکز دیپلماسی ...
پروفسور-بهشتی
">

تقویت دولت، راز سرازیر شدن سرمایه به ایران...

بدون شک بی‌ثباتی امنیت را در کشور به حداقل می‌رساند لذا تا ما مشکل داخلی خودمان را در اقتصاد مقاومتی که خیلی هم حائز اهمیت است حل نکنیم و درگیری های دولت لاینحل باقی بماند ضمانت آنکه سرمایه‌گذار یکبا...