سالک
">

صیانت از شعله‌های امید

سال ۱۳۹۶ هرچه با شور و انرژی و هیجان زیادی شروع شد، درنهایت خاتمه شاد و باشکوهی نداشت؛ کلکسیونی از اتفاقات تلخ و ناراحت کننده، جان‌باختن تعدادی از هموطنان، حوادث طبیعی و غیرطبیعی، ناملایمات و التهابا...
سالک-2
">

صیانت از شعله‌های امید

سال ۱۳۹۶ هرچه با شور و انرژی و هیجان زیادی شروع شد، درنهایت خاتمه شاد و باشکوهی نداشت؛ کلکسیونی از اتفاقات تلخ و ناراحت کننده، جان‌باختن تعدادی از هموطنان، حوادث طبیعی و غیرطبیعی، ناملایمات و التهابا...
72663_325
">

گوشه چشم سیاسیون به سال ۹۶

سیاستمداران و چهره‌های سیاسی مشهور چه انتظاراتی از سال ۹۶ دارند و یا بهتر بگوییم چه چیزی در انتظار سیاستمداران کشور در سال آتی است؟ فارغ از وفات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که شوک بزرگ سال ۹۵ را به فضای ...