%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c
">

هزینه بسیار برای دستاورد اندك

هیات دولت لایحه تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را به مجلس خواهد فرستاد؛ لایحه‌ای كه در صورت تصویب مجلس و اجرایی شدن آثار بسیاری در اقتصاد كشور خواهد داشت. به نظر می‌رسد كه دولت این موضوع را به‌صورت...