مرضیه-موسوی-(1)
">

حقایقی درباره بانکداری ایرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در سلسله گزارش‌هایی به تحلیل و ارزیابی و آسیب‌شناسی سیستم بانکی كشور پرداخته است. در این مجموعه گزارش‌ها تلاش شده با نگاهی به مسائل و مقولات مبتلابه نظام بانکی کشور در شرایط...