3064_la-et-ct-la-film-location-shooting-20140415-001
">

سرنوشت صنعت سریال‏سازی از تولید تا توزیع در عصر اینترنت...

سایت Statista پیش‏بینی‏ای از نرخ درآمد تبلیغات تلویزیونی در ایالت متحده آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ ارائه داده است. طبق این پیش‌بینی درآمد تلویزیون آمریکا از تبلیغات از رقم ۷۰.۶ میلیارد دلار در س...
700x397_30_(Copy)
">

حرکت قطار فناوری در مسیر توسعه

قطار دولت یازدهم آرام آرام به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، دولتی که می‌توان گفت فعالیتش را در همه حوزه‌ها در سخت‌ترین شرایط آغاز کرد و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرایط به‌شدت خودنمایی ...