donald-trump2
">

خسارت انتخاب ترامپ

مناظره اول میان کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا بیش از هر چیز رنگ اقتصادی داشت. هیلاری کلینتون با سال‌ها تجربه حضور در حاکمیت آمریکا با تاکید بر جزییات برنامه‌های اقتصادی از قبیل افزایش مالیات ثروتمند...
rtr3a3uf
">

رهبر آینده آمریکا کیست؟

انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ که در آن مردم آمریکا چهل و پنجمین رییس‌جمهور خود را انتخاب می‌کنند با انتخابات‌های گذشته تفاوت‌هایی آشکار دارد. از ابتدای شروع رقابت‌های مقدماتی درون‌حزبی مشخص بود که جهان با انت...
gettyimages-129920218
">

بریتانیا فردای «برگزیت»

سرانجام مردم بریتانیا به ۴۷ سال عضویت در اتحادیه اروپا پایان دادند و تصمیم گرفتند رابطه‌ای را که در این پنج دهه همواره با نارضایتی و اکراه یکی از طرفین همراه بوده، تمام کنند. حالا که کمی از هیجان اعل...