DSC_0036
">

کارنامه دیروز و انتظارات فردا

سخن گفتن از سیاست خارجی ایران در برهه کنونی نام دکتر ظریف را خود به خود مطرح می‌کند ولی اینجانب تمجید از افراد را نمی‌پسندم و ایشان نیز قاعدتا محتاج این گونه تمجیدها نخواهد بود آنچه مهم است کارکردهای...
n3024836-4776751
">

امنیت، پیش نیاز توسعه ملی

امنیت ملی و پاسداشت آن در دستگاه ارزشی و هنجاری و نیز در قالب رفتاری حکومت‌های مختلف، مستمسکی برای سیاست‌ورزی و جهت‌گیری‌های عملی خاص می‌شود. اما باوجود تفاسیر گوناگون، توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقت...