european-stocks-start-the-week-with-a-bang-after-oil-prices-jump
">

پیشتازی خانم صدراعظم

مردم بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا با انتخاب نمایندگان پارلمان و احزاب پیروز، صدراعظم آلمان را نیز انتخاب کنند. انتخابی که آلمانی در ۲۴ سپتامبر انجام می‌دهند سرنوشت ائت...
ecb-hq
">

بررسی تجربه اتحادیه اروپا

استفاده از مدل‌های تجاری و مطالعه آنها به درک رفتارهای بانک‌های مختلف و تمایزها و تشابه‌های آنها کمک می‌کند. از سوی دیگر کاربرد این مدل‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بانک کمک کند تا با تو...
gettyimages-129920218
">

بریتانیا فردای «برگزیت»

سرانجام مردم بریتانیا به ۴۷ سال عضویت در اتحادیه اروپا پایان دادند و تصمیم گرفتند رابطه‌ای را که در این پنج دهه همواره با نارضایتی و اکراه یکی از طرفین همراه بوده، تمام کنند. حالا که کمی از هیجان اعل...
bigstock-brexit-great-britain-eu-exit-119686793
">

آینده مبهم

پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن، آنچه که به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نباید اتفاق می‌افتاد رخ داد و اکثریت مردم بریتانیا رأی به جدایی از اتحادیه اروپا دادند. با رأی ۵۲ درصد واجدان شرایط بریتانیا از ات...
Brexit-Image-980x817
">

اروپا در برابر آمریکا ضعیف می‌شود

برای تحلیل خروج انگلیس و تاثیرات آن بر کشورهای مختلف از جمله ایران ابتدا باید به بعضی سوالات پیرامون آن پاسخ داد. اینکه انگلستان در سپهر سیاسی امروز چه جایگاهی دارد؟ اتحادیه اروپا در موقعیت بافت کنون...
brexit
">

انتخاب سرنوشت‌ساز

۲۳ ژوئن روزی تاریخی و تعیین‌کننده است؛ نه تنها برای مردم بریتانیا که برای اروپا و جهان. مردم بریتانیا در این روز است که تصمیم می‌گیرند در ساختار اتحادیه اروپا باقی بمانند یا از آن خارج شوند. چند هفته...