139405302102436835927524
">

شرکت‌های صادراتی توانمند حلقه مفقوده بازار صادرات...

صادرات محصولات غیر نفتی بسیار برای کشور حائز اهمیت است، زیرا برای کشور ارزآوری دارد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی توجه دولت را به این موضوع معطوف می‌کنند. در ادامه با تعدادی از فعالان بخش خصوصی در این ...
ابولحسن-خلیلی
">

دو لبه قیچی

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت اعلام کرد: یکسری عوامل بیرونی و یک سری عوامل داخلی در محیط کسب‌و‌کار تاثیرگذار است. جدای اینکه از سال گذشته رکود هم در کشور حاکم شده، اکثر کارخانه‌ها با...