استکی
">

عدالت به مثابه برابری فرصت و قابلیت

«عدالت در دنیای ماهیان نباید به عالم انسانی نفوذ کند، آنجا جایی است که ماهیان بزرگ ماهیان کوچک را می‌بلعند و به‌ظاهر هیچ امر غیرعادلانه‌ای رخ نمی‌دهد». «آمارتیاسن» اقتصاددان شهیر هندی و برنده نوبل اق...