نقش امنیت در توسعه گردشگری بین المللی

n3052679-4890635

در توسعه گردشگری، عوامل متعددی اثرگذارند که امنیت، شاخص‌ترین آن هاست. آسایش، راحتی و امنیت، از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جذب یا از آنها دفع می‌کند. بدون وجود امنیت در یک کشور، امکان شکل گیری جریان گردشگری انبوه وجود ندارد؛ چرا که امنیت، نیاز اساسی و ابتدایی انسان است و بدون تضمین آن، هرچند سایر مؤلفه های گردشگری پررنگ باشند، کارایی و اثر خود را از دست می‌دهند و در سایه ناامنی محو می‌شوند. امروزه تعداد گردشگران خارجی در یک کشور، یکی از شاخص های امنیت آن است؛ چراکه وجود تعداد زیاد گردشگر در یک کشور یا مکان خاص، نشانگر وجود امنیت است. البته این بدین معنا نیست که هر مکانی که گردشگر نداشته باشد، امنیت هم ندارد. حضور گردشگران در یک کشور، علاوه بر توسعه اقتصاد و تبادلات فرهنگی، بهترین تبلیغ در مورد وجود امنیت در آن کشور است. بنابراین، به نظر میرسد با توجه به شرایط جدید در صنعت گردشگری – که ناشی از رشد مداوم و باثبات این صنعت و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد جهان و کشورهاست- بازتعریف رابطه امنیت ملی و گردشگری، امری ضروری است. از طرفی، نقش و تأثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که بیشتر کشورهای توسعه یافته، با وجود داشتن منابع کلان اقتصادی و درآمد ترجیح می‌دهند روی گردشگری متمرکز شوند.
امنیت و گردشگری توسعه و امنیت، مکمل یکدیگرند. بدیهی است امنیت پایدار، مرهون توسعه پایدار است و توسعه پایدار، امنیت ملی را تضمین می‌کند. امروزه هر چیزی که تعریف علمی نداشته باشد و قواعد منطقی بر آن حاکم نباشد، شکست می خورد یا حالت رکود به خود می گیرد. این امر در صنعت گردشگری و بعد امنیت آن نیز صادق است؛ برای مثال، به منظور ایجاد امنیت در بخش ترابری و حمل ونقلی، اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و جاذبه ها، لازم است سفر‌سازان و سازمانهای گردشگری، در توسعه گردشگری هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند. امروزه امنیت، مهمترین و زیربنایی‌ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید. میان گردشگری، ثبات، توسعه و امنیت، رابطه ای تعریف شده وجود دارد؛ چراکه توسعه زیرساختهای جهانگردی، تا حدود زیادی به سایر فعالیتهای جاری و عمرانی یک منطقه، عوامل حمایت کننده، قوانین امنیت، اطلاع رسانی، هماهنگی سازمان های مرتبط و گسترش حمل ونقل در امور جهانگردی وابسته است و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف، زیان های جبران ناپذیری به این صنعت وارد می‌سازد؛ برای مثال، اگر یک شرکت سرمایه گذار بین المللی در ارزیابی کارشناسی خود، محیط و مقصد مورد نظر را از نظر ویژگی امنیتی مناسب نیابد و امنیت مالی و جانی گردشگر را تأمین نکند، به طور قطع سرمایه خود را به آن منطقه منتقل نخواهد کرد. از طرفی، نقش و تأثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که بیشتر کشورهای توسعه یافته، با وجود داشتن منابع کلان اقتصادی و درآمد ترجیح میدهند بر صنعت گردشگری متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور، علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می‌کند. به عنوان جمع بندی می توان گفت: امروزه امنیت، مهمترین وزیربنایی ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان به شمار می‌آید. صنعت ظریف و پیچیده گردشگری، ارتباطی همه جانبه در سطوح ملی و منطقه‌ای دارد و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف، زیان های جبران ناپذیری به این صنعت وارد می‌سازد؛ برای مثال، سرمایه گذاران عرصه گردشگری یا کارشناسان یک کمپانی سرمایه گذار بین‌المللی، در قالب گردشگر به آن منطقه سفر می کنند. اگر در ارزیابی کارشناسی، محیط و مقصد مورد نظر ویژگی امنیتی لازم را نداشته باشد، به طور قطع به این نتیجه می‌رسد که گردشگر در این منطقه امنیت مالی و جانی ندارد و بدین ترتیب، سرمایه خود را منتقل نخواهد کرد.
در گردشگری، تعامل دوطرفه است. مطابق نتایج، گردشگران پیش از ورود به ایران احساس ناامنی می کردند، اما پس از ورود به ایران و مواجهه با واقعیت‌ها این احساس ناامنی تا حد زیادی به احساس امنیت بدل شد. براساس نظرسنجی و اعتقاد گردشگران خارجی، گردشگری و افزایش تعاملات، چهره واقعی ایران را به جامعه جهانی می شناساند؛ چراکه گردشگرانی که از ایران بازدید می‌کنند و سپس به کشور خود بازمی‌گردند، مانند سفیرانی هستند که واقعیت‌های ایران را بازگو می کنند. با توجه به نقش مثبت رسانه های غربی در ناامن جلوه دادن ایران لازم است در این زمینه کارهای اساسی و مهمی در سطح بین المللی صورت گیرد و از طریق اینترنت و شبکه های ماهواره‌ای، چهره واقعی ایران به جامعه جهانی شناسانده شود و در این زمینه اعتمادسازی صورت گیرد.
*بخشی از مقاله علمی- پژوهشی سمیرا متقی، محمد صادقی و مراد دلالتپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *