استفاده از ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاستی

5000

تحلیل و آنالیز سیاست بیشتر از آنکه یک علم باشد به یک هنر شبیه است و بیش از آنکه محصول تئوری‌ها و نظریه‌های پیچیده باشد نیازمند خلاقیت در دیدن مساله و حواشی آن و برجسته‌سازی و به رخ کشیدن جنبه‌های پنهان توسط تحلیلگر است. شاید به همین دلیل است که برخی تحلیلگران آنالیز سیاستی را بیشتر به یک بازی ذهنی و آزمون هوش تعبیر می‌کنند.
امروزه روش‌هایی برای تحلیل سیاستی، آموزش و ترویج می‌شود که از آنها به ابزارهای نوین تحلیل تعبیر می‌شود. کارکرد این ابزارها بیشتر منظم کردن ذهن و وادار کردن آن به دیدن بخش‌های مختلف یک مساله و موضوع است. ابزارهایی مانند SWOT یا DSR یا PEST که امروزه کاربردهای زیادی پیدا کرده‌اند عمدتا از حوزه مدیریت یا مسائل نظامی وارد علم سیاست و سیاست‌گذاری شده‌اند.
روش و ابزار PEST که در این شماره به آن می‌پردازیم ابعاد مختلف یک مساله شامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی را معرفی می‌کند و برای ارائه یک تجربه مناسب از این روش یک شرکت موفق در زمینه تولید مواد شیمیایی به نام جانسون متی و نحوه استفاده آن از این روش را مورد بررسی قرار داده است.

*پیمان خواجوی

 پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *