149771165813543700
">

سرگذشت بانک مادر

از زمانی که ژان ساوالان فرانسوی، در سال ۱۳۰۲به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کرد برای تبادل وجوه میان ایرانیان و اروپایی‌ها و با مشارکت سرمایه گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان ...
150324389700539400
">

راهبران قطار اقتصاد

دولت دوازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی، آخرین دولت ایران در قرن چهاردهم است و باید کشور را برای ورود به قرن جدید هجری خورشیدی آماده کند. کابینه ای که برآمده از تجربه چهار ساله زمامداری شیخ اعتدال در د...
DSC_0036
">

کارنامه دیروز و انتظارات فردا

سخن گفتن از سیاست خارجی ایران در برهه کنونی نام دکتر ظریف را خود به خود مطرح می‌کند ولی اینجانب تمجید از افراد را نمی‌پسندم و ایشان نیز قاعدتا محتاج این گونه تمجیدها نخواهد بود آنچه مهم است کارکردهای...
139508231351015419192654
">

ثروت‌های پایدار و نوین

در حال حاضر مسائل و چالش‌های فراوانی پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد و دولت به تنهایی قادر به پیمودن این مسیر نیست. باید توجه داشته باشیم كه مشكلات در واقع مشكلات همه كشور است و همه اركان نظام باید با...