445000_536
">

تبلور جمعی «امید» در خیابان

تفاوت سطوح برخورداری جوامع از نشاط اجتماعی، علاوه بر اختصاصات متفاوت فرهنگی آنان، ریشه در عوامل بسیاری دارد؛ عواملی هم‏چون میزان بهره‏وری افراد یک جامعه از امنیت اجتماعی، ارضای نیازهای اقتصادی و اجتم...
_MG_3750
">

نسل جدید دنبال خاطره و تعلق در شهر است

احمد محیط طباطبایی، مشاور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی از تغییر چهره محسوس در شهر به‏خصوص در ایام نوروز می‏گوید. وی معتقد است آنچه که به‏خصوص در خیابان‏های تهران و در اماکن فرهنگی و تاریخی و هنری در سط...
khaniki-1
">

بالا رفتن میزان شادی اجتماعی در پی بهبود وضع سیاسی...

دکتر هادی خانیکی، عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران از تغییراتی می‏گوید که در بالا رفتن امید، شادی و نشاط اجتماعی موثر بوده است. وی معتقد است اگر بپذیریم که نشاط اجتماعی پشتوانه سرمایه اجتماع...
n2950757-4561786
">

نشاط اجتماعی در سایه سامانه‌های سترون‌ساز لذت...

اغلب جوامع بسته با مسلط و نهادینه‌ساختن گفتمان خود از خلال تصویب قوانین و مقرراتی که بند زننده به لذتند، می‌کوشند چارچوبی برای فرهنگ لذت‌بری و آدابی مترتب بر شادی تدوین و آن را تا سرحد ممکن تحمیل کنن...
قنبری
">

تقابل جزم اندیشی و عقل‌گرایی

– دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی داشتن مجلسی همسو با دولت است. این حرف را در دوران احمدی‌نژاد نمی‌زدم زیرا عملکرد آن دولت را همسو با منافع ملی...