خوش-چهره
">

پیوند ناگسستنی نظام بانکی کشورهای پیشرفته با بازار کار...

مهم‌ترین مساله درباره بحث کارآفرینی و موانع پیش روی آن عدم درک مفهومی از این واژه است چون این واژه اگرچه قدمت ۱۰۰ ساله دارد و نخستین بار توسط جوزف انترو پرونر، اقتصاددان معروف آلمانی در سال ۱۹۱۱ مطرح...
01
">

پایان دوران خاکستری تشکل‌های صنعتی

بی‌تردید هیچ كشوری به مرحله توسعه ‌یافتگى دست نیافته مگر بر محور تولید. نمونه‌هاى كشور‌هاى بدون نفت چون ژاپن، كره، سنگاپور، برزیل و تركیه و بسیارى دیگر را می‌بینیم كه بدون اتكا به منابع زیرزمینى و خد...
قنبری
">

تقابل جزم اندیشی و عقل‌گرایی

– دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی داشتن مجلسی همسو با دولت است. این حرف را در دوران احمدی‌نژاد نمی‌زدم زیرا عملکرد آن دولت را همسو با منافع ملی...