بیکاری
">

تولید، زیربنای اشتغال است

سال‌هاست که در کشور همه از مشکل بیکاری صحبت می‌کنند، اما مساله این جاست که چرا مشکل بیکاری تاکنون حل نشده است؟ در این زمینه با تعدادی از فعالان بخش خصوصی گفت‌وگویی انجام شد که در ادامه با هم می‌خوانی...
IMG_9038
">

بستری برای تمام ابعاد توسعه

حوادث تروریستی خرداد ماه تهران کمترین سودی که داشت شاید آن باشد که امنیت را از پرده غفلت جامعه بیرون آورد. اگر امنیت اصلی ترین کالای عمومی عرضه شده از سوی نهاد دولت باشد، فراوانی عرضه آن در ایران به ...
1000x563_364860
">

توسعه به مثابه امنیت

در این مقاله نویسنده سعی دارد به بررسی ارتباط میان امنیت و توسعه چه در کشورهای در حال توسعه و چه در مقیاس جهانی بپردازد. نویسنده امنیت را به مثابه امنیت بشری تلقی کرده و در بطن این دسته‌بندی بر خشونت...
n3024836-4776751
">

امنیت، پیش نیاز توسعه ملی

امنیت ملی و پاسداشت آن در دستگاه ارزشی و هنجاری و نیز در قالب رفتاری حکومت‌های مختلف، مستمسکی برای سیاست‌ورزی و جهت‌گیری‌های عملی خاص می‌شود. اما باوجود تفاسیر گوناگون، توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقت...
45245952fc8c5c5e099a3e444bf8f32a
">

امنیت و توسعه

حادثه ۱۷ خرداد ۹۶ را هر طور که بنگریم، پیامی مهم در آن نهفته است که تا روز پیش از آن واقعه تلخ، هنوز از جانب بخش‌هایی از جامعه تحول طلب، جدی گرفته نمی‌شد. پیام، روشن و واضح است: «امنیت ملی و امنیت دا...
مرتضی-عزتی
">

امنیت، راهگشای توسعه پایدار

امنیت، پیش شرط ایجاد توسعه پایدار درتمامی زمینه هاست. بدون وجود ثبات و امنیت در یک جامعه، توسعه پایدار محکوم به شکست است، نگاهی به کشورهای بحران زده افغانستان، عراق، سوریه و بی‌معنا بودن مفهوم توسعه ...
n3052679-4890635
">

نقش امنیت در توسعه گردشگری بین المللی

در توسعه گردشگری، عوامل متعددی اثرگذارند که امنیت، شاخص‌ترین آن هاست. آسایش، راحتی و امنیت، از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جذب یا از آنها دفع می‌کند. بدون وجود امنیت در یک ...
10
">

چرا جناح‌هاي ايران پارادايم اقتصادي ندارند...

دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري ايران، صحنه‌آرايي شعارهاي پوپوليستي بود. كارزار شعارهاي بي‌پايه و اساس و بي‌برنامه اقتصادي براي راي‌ اندوختن. از ايجاد پنج ميليون شغل در چهار سال گرفته تا دو و نيم برا...
علی‌اكبر-عرب‌مازار
">

نه حزب داریم، نه تمرین همکاری

می‌گوید سالی یك بار مصاحبه می‌كند؛ اگر حس كند كه موضوع و نتیجه اساسی و ریشه‌ای است. پس از چند بار چانه‌زنی و گفت‌وگو درباره سوژه، «صنعت و توسعه» را به دفترش در دانشگاه شهید بهشتی دعوت می‌كند. ریاست پ...
مومنی
">

جناح‌های سیاسی در نزاعی برای بقا

شاگردانش برایش در دفتر موسسه دین و اقتصاد تولد گرفته‌اند. كمی خوشحال و كمی متعجب برای گفت‌وگو به اتاقی می‌آید كه باد كولر آن را خنك‌تر می‌كند. اتاقی شلوغ از كاغذها و كتاب‌های انبوه و پراكنده. گپ‌های ...